Yönetim

 

Prof. Dr. Refik POLAT Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi refikpolat@karabuk.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. M. Tahir GÜNEŞER Müdür Yrd. – Yönetim Kurulu Üyesi mtguneser@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAYMAK Yönetim Kurulu Üyesi mozkaymak@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Zeki TEKİN Yönetim Kurulu Üyesi zekitekin@karabuk.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Zafer ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi zalbayrak@karabuk.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Hakan YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi hakanyilmaz@karabuk.edu.tr