Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Programın Hakkında

Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Sağlık kurumları personel sayısının ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu kurumlardandır. Sağlık kurumlarının girdisinin rahatsızlığı olan insan, çıktısının da tedavi edilmiş insan olması ve sağlık kurumlarının yılın her günü tüm gün boyunca hizmet vermesi; önemini ve sayılarını her geçen gün arttırmaktadır. Bu temel özellik ve ayrıcalıklarından dolayı sağlık sektörü, en önemli sektörlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.


Programın Kapsamı

Sağlık sektöründeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması gerek ülke boyutunda gerekse yerel boyutta iktisadi kalkınmaya katkı yapmaktadır. Son yıllara kadar sadece devlet tarafından verilen sağlık hizmetinin özerkleşmesi ve özelleşmesi; sağlık sektörünün turizmle birlikte en fazla iktisadi değer oluşturan ve çarpan etkisi sağlayan sektör olmasına yol açmıştır. Bu katkı sadece ülke sınırları içinde olmayıp aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist ve tedavi amaçlı hastaların sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.
Mezunlarımız hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten kuruluşlar vb. gibi tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler.

Programın Avantajları 

Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.


Eğitim Veriliş Şekli Ve Müfredat

Mesleğin ön lisans eğitimi  2 yıl sürelidir.
Eğitim KBUZEM sistemi üzerinden canlı olarak verilir. Öğrenciler için %40 oranında vize, %60 oranında ise final sınavı yapılır. Başarısız olan öğrenciler için ise final yerine geçen bir bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar sınıflarda yüz yüze olarak yapılır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar:
  • Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil.
  • Meslek Dersleri: Bilgisayar, Genel Ekonomi, Genel İşletme, İstatistik, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sağlık Sosyoloji, Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması, Sağlık Sigortacılığı, Meslek Etiği, Sağlık Hizmetleri Yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca eğitim süresince aldıkları teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesine yönelik, sağlık kuruluşlarında 6 haftalık zorunlu “Yaz Stajı” uygulaması mevcuttur.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre lisans veya ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.Sağlık kurumları işletmeciliği uzaktan eğitim müfredatı ve dersler ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
http://ubys.karabuk.edu.tr/bologna/index-tr.aspx?p=diploma


Genel Başvuru Koşulları

  • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” ön lisans programı için yeterli puanı almak,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” ön lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

Ortalama kontenjan: 100


Mezuniyet

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön lisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan F1 ve F3 notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,50 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi geçebilirler.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları programa göre ön lisans diploması ve “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanı verilir.


İstihdam Olanakları

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, görev alabilirler. Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.


Bölüm İletişim Bilgileri

Adres: 100. Yıl Mahallesi Balıklar Kayası MevkiKarabük Üniversitesi Yüksekokullar Binası Kat 4
Telefon: 0370 433 10 26
Fax: 0370 433 10 28
Mail Adresi: shmyo@ karabuk.edu.tr
Web Adresi: http://shmyo.karabuk.edu.tr/saglik-kurumlari-isletmeciligi