Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün kullanmış olduğu Uzaktan Eğitim Sisteminde öğrencilerimiz için kullanıcı hesapları ve dersleri;
Öğrenci otomasyonunda (UBYS) almış olduğu derslere göre açılmaktadır. UBYS Otomasyonunda ders alma yapmayan öğrenciye uzaktan eğitim sisteminde herhangi bir hesap açılmaz.
Öğrencilerimizin kullanıcı hesabı; Üniversitemiz Akademik Takvimi’nde belirtilen “Ders alma haftası” ve “Ders ekleme-silme haftası” içerisinde seçilen ve danışmanı tarafından onaylanan derslere göre, “Ders alma haftası” ve “Ders ekleme-silme haftası” sonunda KBUZEM sistemine güncellenmesi ile oluşturulur.


Oluşturulan hesaplara:

Kullanıcı adı   : Öğrenci numarası
Geçici şifre      : TC Kimlik Numarası


Yabancı uyruklu Öğrenciler için:

Kullanıcı adı/username                     : Öğrenci numarası/Student Number
Geçici şifre/temporary Password  : Öğrenci numarası//Student Number

Şeklinde giriş yapılarak yeni parola oluşturulur ve sisteme girilir.

Ancak Akademik Takvim’de belirtilen “Ders alma haftası” ve “Ders ekleme-silme haftası” dışında ders alma yapan öğrenciler
(Yeni kayıt, Mazeret Kaydı, yatay geçiş ile kayıt yaptıran ve Muafiyet sınavında başarılı olup 1.sınıfa kaydı yapılan öğrenciler)
için KBUZEM sistemi Hafta da bir kez güncellenerek sisteme girişi sağlanır.