Ansys

Günümüzde mühendislik hesaplamaları ve modellemeleri neredeyse tamamen bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ortamında çizim, modelleme ve analiz en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Çizim konusu daha çok teknik resim kurallarına göre bir parçanın 2-boyutlu imalat resimlerinin çıkarılmasıdır. Modelleme ise tasarlanan parçanın 3-boyutlu olarak katı modelinin oluşturulması ve montajını içerir. Analiz ise tasarlanan ürünün gerçek hayatta görevini yerine getirip getirmeyeceği, ne kadar zorlandığı, hangi kısımlarının zayıf ve sağlam olduğu, en az malzeme ile en fazla yükü taşıması (yada başka görevler) gibi bir çok optimizasyon işlemlerini içerisinde barındırır. İmalat öncesi yapılması gereken bu üç aşamalı süreç mühendislik tasarım süreçlerini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı tüm mühendis ve tasarımcıların ihtiyacı olacak, gelişmiş sonlu elemanlar programı olan Ansys üzerinde modelleme ve analiz süreçlerini anlatmaktır.

Detaylı Bilgi: ANSYS

Başvuru için Tıklayınız..!