Safranbolu MYO

Çocuk Gelişimi Programı

Program Hakkında

Çocuğun gelişiminde bazı dönemler çok büyük önem taşımaktadır. Bu dönemlerden biri ve en önemlisi “Erken Çocukluk” dönemidir. Büyüme ve gelişimin (psiko-motor, bilişsel, sosyal duygusal ) en hızlı olduğu bu dönemde oluşturulacak temel bireyin tüm yaşamını etkilemektedir. Bu dönemde çocukların kazandığı farklı becerrilerin desteklenmesi gerekmektedir. Çocukların sağlıklı bir gelişim sağlayabilmeleri için her şeyin ailelerden beklenmesi doğru bir tutum değildir. İşte bu dönemlerde çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet edecek eğitimli yardımcı eğiticilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Programımızın amacı kamu kurumlarının ve özel işletmelerin ihtiyaç duyduğu yeterliliğe sahip Çocuk Gelişimi Elemanı yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programı birbirinden uzakta bulunan eğitici ve öğrencinin bilgisayar üzerinden iletişim kurması esasına dayanmaktadır. Bu program sayesinde ülkemiz ve bölgemizin çeşitli yerlerinden öğrencilere uzaktan eğitim verilerek onlara Çocuk Gelişimi alanında uzmanlık kazanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu program sayesinde bölgesinde ve çevresinde bilgiye ulaşmada sıkıntı çeken ve istekli öğrencilere yüksek öğrenim imkanı ve fırsat eşitliği sağlanmaktadır.


Eğitim Veriliş Şekli ve Müfredat

Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programında eğitim, senkron derslerle bilgisayar üzerinden ve asenkron dersler ile yüz yüze olacak şekilde verilmektedir. Senkron dersler dönem başlarında açıklanan ders programında belirtilen saatte bilgisayar üzerinden eğitici ve öğrencinin karşılıklı iletişimi ile canlı olarak işlenmektedir. Asenkron yani yüz yüze eğitim, ÖSYM kılavuzunda haftada en az 2 gün olması veya üniversite tarafından belirlenmesi şeklinde ifade edilmektedir. Okulumuzda  yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olan derslerin birleştirilmesi ile dönemin son iki haftasında Safranbolu Meslek Yüksekokulu binasında yapılmaktadır. Yüz yüze ders programı her dönem sonuna doğru okulumuz web adresinde yayınlanmaktadır.
Derslere devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenmektedir ve öğrenciler derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Üniversitemizin kullandığı sistem yardımı ile öğrencilerin devam durumu elektronik olarak da izlenebilmektedir. Derse devam şartını sağlamayan öğrenci o dersten kalmış sayılır ve final yada bütünleme sınavlarına giremez.Uzaktan eğitim programının tüm sınavları hafta sonu da dahil olmak üzere 08:00-20:00 arası Safranbolu Meslek Yüksekokulu binasında örgün eğitim sınavları ile birlikte yapılacaktır. Sınav programı sınavlardan 1-2 hafta önce yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanmaktadır.Çocuk Gelişimi uzaktan eğitim programında öğrenciler Karabük Üniversitesi Zorunlu Staj Uygulaması gereğince 30 iş günü (240 saat) staj yapmakla yükümlüdür. Staj başvuru ve diğer bilgiler okulumuz web sayfasında yer almaktadır.
http://smyo.karabuk.edu.tr/dokumanlar/stajislemleri.htmÖğrencilerimiz ayrıca III. Ve IV. Yarıyılda haftada 6 saat Okul Öncesi Eğitim kurumlarında uygulama dersi kapsamında bulundukları il ve ilçedeki okullarda kendilerine verilen yönergeye uygun olarak uygulama yapacaklardır.Çocuk gelişimi uzaktan eğitim müfredatı ve dersler ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
http://ubys.karabuk.edu.tr/bologna/index-tr.aspx


Genel başvuru koşulları

Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programına 2015 ÖSYM kılavuzuna göre hem sınavsız geçişle hem de YGS-4 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2015 yılında hem ortaöğretim çocuk gelişimi alanından hem de diğer alanlardan öğrenci alınmıştır. Okulumuza kayıt başvuruları YÖK tarafından belirlenen ve üniversitemiz akademik takviminde belirtilen zamanlarda yapılmaktadır. Üniversitemiz akademik takvimi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://oidb.karabuk.edu.tr/

Programımızın 2016-2017 akademik yılı için belirlenen kontenjanı 122’dir. Başvurular ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

http://www.osym.gov.tr/belge/1-23724/2016-sinav-takvimi.html

Karabük Üniversitesi’nde uzaktan eğitim veren lisans ve önlisans programlarında öğrenim ücreti olarak ikinci öğretim ücreti alınmaktadır. Bakanlar kurulu tarafından belirlenen ikinci öğretim ücretleri en son 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de dönemlik 385 TL olarak ilan edilmiş ve 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 eğitim-öğretim yıllarında değişmemiştir. Haziran 2016 itibari ile yeni bir karar alınmamıştır ve yeni karar alınana kadar dönem başı 385 TL olarak devam edecektir.


Mezuniyet

Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programı  120 AKTS kredili 2 yıllık bir Önlisans programıdır. Programdaki her ders en az C notu ile bitirilmelidir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA) 100 üzerinden 60 veya daha fazla olmalıdır. 120 AKTS kredisine ve en az müfredatta belirlenen yerel krediye sahip olunmalıdır. Detaylı bilgi için, lütfen aşağıdaki düzenlemeleri inceleyin:

http://oidb.karabuk.edu.tr/yonetmenlik/2012eos.htm http://oidb.karabuk.edu.tr/ing/yoner/yabanc%C4%B115.pdf http://oidb.karabuk.edu.tr/yonerge/ybu_yonergeturkce.pdf

Bu programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler Çocuk Gelişimi alanında Önlisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bu programdan başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler Türkiye’de lisans derecesi veren programlara ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı ile geçerek lisans eğitimi alabilirler. Ayrıca yurtdışı eğitim kurumlarına da lisans tamamlama başvurusu yapabilirler. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, DGS ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanına geçiş yapabilmektedirler.


İstihdam olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları okul öncesi öğretmen asistanı/özel eğitim öğretmen asistanı yeterliliği doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda ders karşılığı ücretli öğretmen istihdam edilebilirler.


Bölüm İletişim Bilgileri

Adres:  Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu 78600 Safranbolu / KARABÜK
Telefon: 0 370 712 43 95
Fax:  0 370 712 05 74
Mail Adresi: smyo@karabuk.edu.tr
Web Adresi: http://smyo.karabuk.edu.tr/