SERTİFİKA PROGRAMLARI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz (ANSYS)

 

Günümüzde mühendislik hesaplamaları ve modellemeleri neredeyse tamamen bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu nedenle bilgisayar ortamında çizim, modelleme ve analiz en önemli konulardan birini oluşturmaktadır.

Çizim konusu daha çok teknik resim kurallarına göre bir parçanın 2-boyutlu imalat resimlerinin çıkarılmasıdır. Modelleme ise tasarlanan parçanın 3-boyutlu olarak katı modelinin oluşturulması ve montajını içerir. Analiz ise tasarlanan ürünün gerçek hayatta görevini yerine getirip getirmeyeceği, ne kadar zorlandığı, hangi kısımlarının zayıf ve sağlam olduğu, en az malzeme ile en fazla yükü taşıması (yada başka görevler) gibi bir çok optimizasyon işlemlerini içerisinde barındırır. İmalat öncesi yapılması gereken bu üç aşamalı süreç mühendislik tasarım süreçlerini oluşturmaktadır.

Bu dersin amacı tüm mühendis ve tasarımcıların ihtiyacı olacak, gelişmiş sonlu elemanlar programı olan Ansys üzerinde modelleme ve analiz süreçlerini anlatmaktır.

ANSYS

Eğitim süresi 24 Saat
Ders Sorumlusu Yrd. Doç.Dr. İbrahim ÇAYIROĞLU
Katılımcı Profili Ön lisans, Lisans, YL, DR
Ücret 590 TL

Dersin İçeriği

Ansys ortamında tasarlanan bir parçanın katı model çizimleri ortaya çıkarıldıktan sonra bunun çeşitli Mühendislik uygulamaları için analizleri anlatılmaktadır. Analiz sonucunda parçanın verimliliğini artırmak için optimizasyonu üzerinde durulmaktadır. Son şekli verilen ürünün imalata gönderebilemek için teknik resim, ölçülendirme ve toleranslarının otomatik olarak nasıl oluşturulacağı anlatılmaktadır. Bu kapsamda genel başlıklarıyla içeriği şu şekilde özetlenebilir;

 • Tasarım nedir? Sonlu elemanlar tekniği nedir? Nelere dikkat etmek gerekir?
 • Sketch ve katı model çizimi uygulamaları
 • Katı model statik analiz uygulamaları (Static structural modülü)
 • Kiriş model statik analiz uygulamaları (Static structural modülü)
 • Basınçlı kap analizi ve uygulamaları (Static structural modülü)
 • Kinematik analiz, hız ve ivme analizleri (Rigid Dynamics modülü)
 • Dinamik analiz, kuvvet, moment ve gerilme analizlari (Transient structural modülü)
 • Dinamik analiz, çarpışma tesleri (Explicit dynamics modülü)
 • Kararlı hal Isı analizleri (Steady-state termal modülü)
 • Zamana bağlı Isı analizleri (Transient termal modülü)
 • Sıvı akışkanların analizleri (Fluent modülü)
 • Hava akışkanlarının analizleri (Flent modülü)
 • Sistem birleştirme ve multi disipliner uygulamalar (System coupling modülü)
 • Optimizasyon uygulamaları
 • Ansys programlama ve oto kontrol uygulamaları

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan katılımcılar gerek lisans ve gerekse ön lisans ve yüksek lisans seviyesinde tüm eğitim seviyelerini kapsayacak düzeyde bir tasarım mantığını kazanmış olacaktır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki donanımlara sahip olacaktır.

 • Tüm endüstriyel ve mühendislik ürünlerini 2 boyutlu, 3 boyutlu, Kriş modelleme teknikleri ile çizebilir.
 • Modellenen ürünler üzerinde 7 farklı disiplinde mühendislik analizini gerçekleştirebilir (Statik, kinematik, dinamik, Explicit, Termal, Fluent, multidisipliner)
 • Geliştirilen ürün üzerinde optimizasyon çalışmaları yapıp verimliliğ en üst düzeyde tutabilir.
 • Tasarım süreçlerinde gerekli olan bir çok hızlı modelleme ve değiştirme uygulamalarını program kullanarak gerçekleştirebilir.
 • Öğrendiği bilgilerle donanımlı bir tasarımcı olarak piyasada meslek icra edebilir.

 

Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme vize ve final olmak üzere iki sınav notundan oluşacaktır.

 • Vize notu (%40): Her hafta verilen ödevler (toplam 12 tane ödev yapılacaktır) vize notu olarak değerlendirilir.
 • Final notu (%60): Eğitim sonuna doğru verilen 3 tane komple sistem tasarım projesi final notu olarak değerlendirilir.

Başvuru Şartları

 • En az lise mezunu olmak
 • Makine, Mekatronik, Elektronik, İnşaat, Biyomedikal bölümleriyle ilişkili olmak
 • İnternet’e bağlı bir cihaza (bilgisayar, tablet, telefon vs.) sahip olmak

 

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Ders notları olarak sisteme yüklenen pdf ve dökümanlar kullanılmaktadır. Ayrıca dersin öğretim elemanın hazırladığı video kaynakları kullanılacaktır. Bunun dışında internet ortamında çeşitli site ve kaynaklardan da istifade edilebilir.

 

 

Diğer Açıklamalar

Başvuru yapan adayların ödedikleri ücret  hangi sebeple olursa olsun iade edilemez! Lütfen başvurunuzu yapmadan önce bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz ve iade talebinde bulunmayınız!

Tanıtım Filmi

Dersin Konuları

 • Tasarım ve tasarım süreci nedir? Sonlu elemanlar nedir? Sonlu elemanlar modellemesinde dikkat edilecek hususlar. Mukavemet esasları ve gerilme kavramı. Ansys programın ekran ve modüllerinin tanıtımı. Sketch çizimi komutları ve uygulamaları.
 • Katı modellemeye giriş. Extrude, revolve, swept, loft komutu uygulamaları. Statik analiz uygulamaları. Kiriş, kanca, kapı kolu, destek parçası vs gibi günlük yaşamdaki basit yük taşıyan parçaların modelleme ve analizleri.
 • Katı modelleme ve mesh yapma esasları. Statik analiz uygulamalarına devam. Dönebilen oynak parçaların statik analizleri. Kuvvet, moment ve sabitleme yöntemleri. Bu kapsamda pense, makas vs gibi el aletlerinin analizi anlatılacaktır.
 • Katı modelleme ve boolen işlemleri. Statik analiz uygulamalarına devam. Kesit ve çizgiden oluşan kriş modellerinin oluşturulması. Bu kapsamda köprü modellemeleri. Çatı ve basket potası gibi örenklerin kriş modelleme ile oluşturulması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi anlatılacaktır.
 • Statik uygulama olarak basınçlı kapların analizi. Yüksek sistemlerin deprem yükleri altında analizi. Örnek uygulamalar olarak kule şeklinde basınçlı kaplar tasarlanıp bunlara ayaklar eklenip hem iç basınç altında hemde deprem yükü altında davranışları incelenecektir.
 • Kinemetik analiz: Bununla ilgili olarak robot kolları, kepçe ve ekskavatörlerin çizim teknikleri anlatılacaktır. Tasarlanan bu modeller üzerinde bir yerden verilen hareketin diğer kollarda sebep olduğu hız ve ivme değerleri bulunacaktır. Hareketin grafikleri ve yörünge hesapları yapılacaktır.
 • Dinamik analiz: hareketli sistemlerin üzerinde bir noktadan verilen gücün, diğer bir noktasında ürettiği kuvvet ve momentler hesaplanacak. Yada tam tersi. Bu esnada kolların ve sistemin ne düzeyde zorlandığı analiz edilecektir. Örnek olarak ekskavatör kepçesine bağlanan belli bir yükü, belli bir hızda ve ivmede kaldırabilmesi için pistonlara gelen kuvvetlerin hesaplanması, hıza bağlı olarak da motor güçlerinin bulunması.
 • Dinamik analiz: Dinamik analiz uygulamaları zenginleştirilecektir. Bununla ilgili olarak otomobil aks uygulamaları, uçak iniş takımı uygulamaları gibi çeşitli hareketli sistemlerin mukavemet analizleri yapılacaktır.
 • Explicit dinamik analiz: Çok kısa zaman diliminde gerçekleşen hareketli sistemlerin analizleri incelenecektir. Bu kapsamda bir otomobilin çarpışma tesleri, bir merminin çarpışma testi gibi uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca otomobil gibi gerçek cisimlerin çizim teknikleri anlatılacaktır.
 • Kararlı hal termal analiz: Tasarlanan bir ürünün cidarlı üzerindeki ısıl dağılımların bulunması, ısı transferi uygulamaları gibi termal analizler yapılacaktır.
 • Zamana bağlı termal analiz: İçerisinde hem akışkan olup hemde ısıya tabi sistemlerde zamana bağlı değişimleri analiz etmek için çeşitli eşanjör, kazan vs benzeri uygulamalar gerçekleştirilecektir.
 • Akış analizi: Sıvı akışları üzerine sistemlerde meydana gelen cidar etkileri, sürtünme etkileri, basınç etkileri gibi akış analizleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsmada bir boru sistemi dirsek ve klape uygulamalarının etkisi gözlemlenecektir.
 • Akış analizi: Hava akışları ile ilgili analizler yapılacaktır. Bu kapsamda hava taşıtlarından uçakların modellemeleri ve analizleri analtılacaktır. Tasarlanan uçak modelinin kaldırma yükü ne kadardır, belli bir hızda gidebilmesi için ne kadar motor gücü gerekir, kanat üzerinde ki basınç ve hız dağılımlarının gözlemlenmesi yapılacaktır.
 • Akış analizi: Hava akışı ile ilgili olarak döner kanatların analizi incelenecektir. Bu amaçla helikopter tasarımlarına bakılacaktır. Modelleme ve uçuş teknikleri anlatıldıktan sonra tasarlanan kanada göre gerekli motor güçleri hesaplanacaktır. Ayıca uçak ve rüzgar türbin pervanelerinin verimleri nasıl analiz edilir anlatılacaktır.