Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZKAYNAK Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi eozkaynak@karabuk.edu.tr
Prof. Dr. Tülay EKEMEN KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi tulayekemen@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. M. Tahir GÜNEŞER Yönetim Kurulu Üyesi mtguneser@karabuk.edu.tr
Doç. Dr. Zeynep ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi zeynepozcan@karabuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTEN Yönetim Kurulu Üyesi fatmaerten@karabuk.edu.tr
Öğr. Gör. Fatih GÜLTEKİN Müd.Ydr.-Yönetim Kurulu Üyesi fatihgultekin@karabuk.edu.tr