İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

YENİ: Sertifikalarınızı temin etmek için TIKLAYINIZ.

İSG Eğitimi Sınav Sonuçları

ÖNEMLİ: 1.Grup ve 2.Grup sınav sonucunuzu öğrenmek için TIKLAYINIZ.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Size Ne Kazandıracak?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm çalışanlar ve stajyerler Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen konularda iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi almak zorundadır. Birçok işyeri bu eğitimi almayan öğrencilerin staj yapmasına izin vermemektedir. Staj yapacak öğrencilerimizin 16 saat sürecek bu eğitimi almaları gerekmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Amacı

Çalışanları Güvenliğini Sağlamak: İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Üretim Güvenliğini Sağlamak: Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

İşletme Güvenliğini Sağlamak: İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.


Eğitim Konuları


Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Kurs Bilgileri


Kurs Eğitmeni Dr.Öğr.Üyesi Bilal ÇOLAK
Kurs Ücreti 75TL ( Minimum Kontenjan : 50 )
Kurs Saati 16 Saat
Kurs Tarihi 21-22 Temmuz 2020 (Grup 2)
Ön Başvuru Son Tarihi 16 Temmuz 2020
Kesin Kayıt Son Tarihi
(ÜCRET YATIRMA)
16 Temmuz 2020 - 17:30
İletişim esertifika@karabuk.edu.tr

Ödeme Bilgileri

Kesin kayıt olmak için ön başvuru formu doldurulması zorunludur.

BANKA ADI ZİRAAT BANKASI
ŞUBE KARABUK ŞUBESİ
ŞUBE KODU 425
HESAP ADI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ,
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HESAP NO 51721965-5001TL
IBAN NO TR160001000425517219655001
AÇIKLAMA ADSOYAD, TCNO,
KBUZEM ISG E-SERTIFIKA

Başvuru

Ön başvuru formu doldurduktan sonra kesin kayıt için size geri dönüş sağlanacaktır.

ÖN BAŞVURU FORMU