Yönetim
Doç. Dr. M. Tahir GÜNEŞER Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi mtguneser@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör.Fatih GÜLTEKİN Koordinatör fatihgultekin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Halise ŞEKKELİ Kalite Yönetimi halisesekkeli@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Fatma Sena YAMAN E- Sertifika fatmasenayaman@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Mustafa ERDEMLİ Eğitim mustafaerdemli@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Celal ESER Destek Hizmetleri celaleser@karabuk.edu.tr
Büro Personeli Hüsna ALTUĞ Stüdyo husnaaltug@karabuk.edu.tr
Tek.Semra BAYRAKCI Öğretim Yönetim Sistemi semraaltuntas@karabuk.edu.tr
Tek.Mustafa TİLKİ Eğitim Modülleri mustafatilki@karabuk.edu.tr