İdari/Akademik Personel
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZKAYNAK Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi eozkaynak@karabuk.edu.tr
Öğr.Gör.Fatih GÜLTEKİN Müdür Yardımcısı fatihgultekin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Fatma Kübra ŞAHİN Destek Hizmetleri fatmasahin@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Halise ŞEKKELİ Kalite Yönetimi halisesekkeli@karabuk.edu.tr
Arş.Gör.Celal ESER Destek Hizmetleri celaleser@karabuk.edu.tr
Memur Hüsna ÖZBEN Stüdyo husnaaltug@karabuk.edu.tr
Tek.Semra BAYRAKCI Öğretim Yönetim Sistemi semraaltuntas@karabuk.edu.tr
Tek.Mustafa TİLKİ Eğitim Modülleri mustafatilki@karabuk.edu.tr