MERAK EDİLENLER
1. Uzaktan Öğretim nedir?

Cevap:
Uzaktan Öğretim , geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda öğretim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Bir başka tanıma göre Uzaktan Öğretim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı (senkron) ya da farklı zamanlı (asenkron) olarak bir araçla iletişim kurdukları bir öğretim sistemidir.
 

2. Örgün öğretimle uzaktan öğretimin farkı nedir?

Cevap:
Örgün öğretim; öğreten ve öğrenenin aynı fiziksel ortamda bulunduğu öğretimşeklidir. Uzaktan öğretimde ise; öğreten ve öğrenenin aynı fiziksel ortamda bulunma zorunluluğu yoktur.


3. Öğrenim Yönetim sistemi nedir?

Cevap:
Öğrenim Yönetim Sistemi uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin internet üzerinden derslere erişimini sağlayan sistemin bütünüdür.

 
4. Uzaktan öğretim yöntemi ile internet üzerinden derslere erişimimiz ne şekilde olacaktır?

Cevap:
Uzaktan öğretim yöntemi ile internet üzerinden derslere erişiminiz Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden şu üç farklı şekilde uygulanacaktır: 
Ders içerikleri: Kullanıcı bilgilerinizi kullanarak her hafta ilgili ders içeriklerine ulaşabileceksiniz.
Önceden kaydedilmiş video dersler: Yayına açılmalarının ardından önceden kaydedilmiş olan ders videolarına internet üzerinden ulaşabileceksiniz. 
Eşzamanlı (Senkron) dersler: Öğrenciler ve dersin öğretim elemanı önceden belirlenen gün ve saatte internet üzerinden eş zamanlı olarak bir araya gelecekler ve ders işleyebileceklerdir. Bu iletişim görüntülü ve/veya sesli ve/veya yazılı olacak, bir anlamda sınıf ortamını uzaktan yaşayacaklardır. Böylece bir anlamda sınıf ortamını uzaktan yaşayacaklardır. Bu sistemde öğretim elemanı görüntülü olarak dersi anlatırken yan pencerede dersin sunumunun yayınlanması ve sözlü veya yazılı olarak soru-cevap gibi etkinliklerin yapılması mümkündür.

 
5. Öğrenim Yönetim Sisteminde şifre öğrenme ve profil güncelleme işlemlerini nasıl yapabilirim?

Cevap:
http://kbuzem.karabuk.edu.tr/sifre.htm adresinde nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 
6. Öğrenci işleri Bilgi Sistemi nedir?

Cevap:
Öğrenci işleri Bilgi Sistemi Karabük Üniversitesi ne kayıtlı tüm öğrencilerin ders kayıt işlemlerinin yapıldığı sistemdir.
 
 
7. Öğrenim Yönetim Sistemi ve Öğrenci işleri Bilgi Sistemi birbirinden farklı mıdır?
   
Cevap:
Uzaktan Eğitim Öğrenim Yönetim Sistemi ve Üniversitemizin Öğrenci işleri Bilgi Sistemi birbirinden bağımsızdır. Dolayısı ile kullanıcı adı ve şifreleri de birbirinden farklıdır.


8. Ders kayıtları ne zaman yapılır?

Cevap:
Ders Alma haftasında yapılır. Ders kayıt haftasını öğrenmek için üniversitemiz ana sayfasındaki akademik takvime bakınız.

 
9. Neden ders kaydı yapıyorum?

Cevap:
Üniversite eğitiminde lise eğitiminden farklı olarak sınıf değil ders geçme sistemi vardır ve dersler yıllık değil dönemliktir. Bir öğrenim yılında Güz ve Bahar olmak üzere iki dönem vardır. Her ders bir dönem boyunca alınır ve o dersten geçilir yada kalınır. Öğrenciler her dönem başında mutlaka alacakları dersleri seçerek ders kaydı yapmalıdırlar. Aksi takdirde ders almış sayılmazlar ve o dönemin tüm derslerinden kalmış olurlar.

 
10. Ders kayıtlarını nasıl yapabilirim?

Cevap:
Ders kayıtlarınızı, üniversitemiz ana sayfasından giriş yapabileceğiniz Öğrenci işleri Bilgi Sistem üzerinden yapabilirsiniz. Yeni öğrencilerin kullanıcı adı ve şifrelerini nasıl öğreneceği her öğretim yılının başında duyurulmaktadır.

 
11. Ders kayıtlarım nasıl onaylanmaktadır?

Cevap:
Üniversiteye kaydolan her öğrenciye bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Ders kaydınız danışmanınızın onayından sonra tamamlanmış olur. Seçtiğiniz derslerde bir eksiklik yada uygunsuzluk olduğu takdirde danışmanınız bazı dersleri reddedebilir ve düzeltmenizi isteyebilir. Bu yüzden ders kaydınızı yaptıktan sonra ders kayıt haftası boyunca sık sık Öğrenci işleri Bilgi Sistemine girmeniz ve onaylanmamış dersleriniz varsa danışmanınızın sistemde size bıraktığı bilgi notuna bağlı olarak ders kaydınızı güncellemeniz çok önemlidir.

 
12. Ders Alma haftasını kaçırdım. Ders kaydımda değişiklik yapma şansım kalmadı mı?

Cevap:
Akademik takvimdeki Ders ekleme silme haftasında Öğrenci işleri Bilgi Sistemini kullanarak ders kaydınızda değişiklik yapabilirsiniz.

 
13. Ders kaydı yapabilmek için ne gereklidir?

Cevap:
O döneme ait uzaktan öğretim ücretinin ve öğrenci katkı payının (harç) yatırılmış olması gerekmektedir.
 
 
14. Uzaktan Öğretim Öğrenim ücreti ne kadardır?

Cevap:
KBÜ Uzaktan Eğitim lisans ve önlisans programlarında öğrenim ücreti dönem başlarında ikinci öğretim ücreti olarak alınmaktadır. İkinci öğretim katkı payı ücretleri her yıl bakanlar kurulu tarafından belirlenmektedir.


15. Öğrenci katkı payı (harç) ne kadardır?

Cevap:
Öğrenci katkı payları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

 
16. Uzaktan öğretim öğrencileri için Öğrenci işleri Bilgi Sistemi nde ilan edilen haftalık ders programı uygulanacak mı?

Cevap:
Ders programları her dönem başı ilgili birimin web sitesinde ilan edilir. Birim sayfalarından takip edebilirsiniz.


17. Uzaktan öğretim programlarında dersler nasıl uygulanacak?

Cevap:
Uzaktan öğretim programındaki derslerin %30 u yüz yüze (örgün eğitim), %70 i ise internet üzerinden uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır.


18. Uzaktan öğretim programlarında yüz yüze dersler ne zaman yapılacak?

Cevap:
Daha önce yüz yüze yapılacak derslerin haftada iki gün kampüste yapılacağı bildirilmişti. Fakat öğretimin mümkün olduğunca uzaktan yapılması gerekliliği düşüncesi ile bu derslerin birleştirilmiş bir şekilde dönemin son iki haftasında yapılması planlanmıştır.

19. Uzaktan öğretim programlarında derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap:
Derslere devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından izlenir ve öğrenciler bu derslerin %70 ine katılmak zorundadır. Bu şartı sağlamayan öğrenci o dersten kalmış sayılır ve final yada bütünleme sınavlarına giremez.


20. Karabük te kalmama gerek var mı?

Cevap:

Yüz yüze ders ve sınav haftaları dışında gerek yoktur.


21. Uzaktan öğretimde sınavlar nasıl uygulanacak?

Cevap:

Uzaktan öğretimde, ara sınavların ve yıl sonu sınavlarının, yapılış şekli ve tarihi yüksekokul müdürlükleri veya fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir.Ara sınav (vize) ve yıl sonu sınavları (final ve bütünlemeler) gözetmenli olarak kampüste yapılacaktır. Sınav tarihleri kesinleştiğinde Uzaktan Eğitim Merkezi nin ana sayfasında duyurulacaktır.


22. Sınavlardan kaç puan almalıyım?

Cevap:
Alınan her ders vize (arasınav), final ve bütünleme sınavlarından oluşmaktadır. Final sınav puanının değerlendirmeye alınabilmesi için en az 50 olmalıdır. Uzaktan öğretim lisans programlarında öğrencinin ders başarı notu; vize sınav puanının %40 ı ve final sınav puanının %60 ı toplanarak hesaplanmaktadır. Öğrencinin dersten geçebilmesi için başarı notu en az 60 olmak zorundadır. Ders başarı notu 60 ın altında olan öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Bütünleme sınavında da bu şartları sağlayamayanlar o dersten kalırlar.

 
23. Bir dersten başarısız olduğumda ne olur?

Cevap:
O dersi sonraki dönemlerde tekrar almanız ve başarılı olmanız gerekir.

 
24. Uzaktan öğretim lisans öğrencisi olarak örgün eğitim lisans programına yatay geçiş yapabilir miyim?

Cevap:
Bölümlerin istediği şartları sağladıktan sonra geçiş yapabilirsiniz. İlgili yönergeye ulaşmak için http://oidb.karabuk.edu.tr/yonergeler.html adresine girip yatay geçiş yönergesini inceleyiniz.
 

25. Uzaktan öğretim öğrencisi olarak örgün eğitimdeki derslere katılabilir miyim?

Cevap:

Hayır. Katılamazsınız.


26. Uzaktan öğretim ile ilgili olarak sizinle nasıl iletişim kurabilirim?

Cevap:

Her türlü soru ve sorunlarınız için kbuzem@karabuk.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. En kısa zamanda size cevap verilecektir.


27. Mezun olunca diplomamızda Uzaktan Öğretim ibaresi yer alacak mı?

Cevap:
30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu'na verilen yetkiye dayanılarak uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan öğretim ibaresinin yer almasına ilişkin kararı değiştirilerek 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren söz konusu programlara kayıt olan öğrenciler için diplomalarında "Uzaktan Öğretim" ibaresinin yer almasına karar verilmiştir.

 
28. Daha önce yükseköğretim kurumunda aldığım ve başardığım derslerden muaf olabilirmiyim?

Cevap:

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği, 14. madde ye göre muafiyet başvurusu yapabilirsiniz.
MADDE 14 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Üniversitenin birimlerinden birine kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak not derecelerini içerir not durum belgesi ve ders içeriklerinin aslı veya onaylı örneğini dilekçelerine ekli olarak, ilk kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının güz veya bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. Ancak hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders muafiyet taleplerini birinci sınıfa geçtikten sonra güz veya bahar yarıyıllarında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne verirler. Belgenin kabulü, intibakın yapılması, derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından bir hafta içerisinde karara bağlanır. Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen notlara dönüştürülür.
(2) Muafiyet dilekçeleri bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir. Öğrencinin muafiyet dilekçesi verdiği tarihten önce okumakta olduğu programda almış olduğu dersler için muafiyet dilekçesi verilemez. Muafiyet talebinde bulunan öğrencinin ders muafiyeti ilgili komisyon ve kurullar tarafından öğrencinin bağlı olduğu müfredatta yer alan tüm dersler açısından bir defaya mahsus incelenir.