Uzaktaki Karabük Üniversiteliler
Uzaktan Öğretimin geleceği, iş imkanları, avantajları...

Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim faaliyetleri zaman ve mekan kısıtlaması ile aksamadan sürdürülebilmektedir. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesini de uzaktan öğretim oluşturmaktadır. Uzaktan öğretim programlarımız ile öğrencilerimiz bir çok alanda kendilerini yetiştirebilmektedir. Önlisans, lisans ve lisans üstü programları ile eğitimlerini tamamlayabilmekte ve aldıkları diplomaları ile normal önlisans, lisans ve lisans üstü programlarına ait diplomaları ile aynı alanlarda kullanabilmektedirler.

 
Derslerin işlenme şekli

Dersler, uzaktan öğretim sistemimizde sağlanacak zengin içeriğin sunulduğu asenkron derslerin yanında alanında tecrübeli öğretim elemanlarımızın vereceği senkron dersler yardımıyla pekiştirilecektir. Senkron ders ortamında öğrenci - öğretim elemanı eş zamanlı olarak sistemde bulunacak, dersin anlaşılması açısından teknolojik imkanlardan üst düzeyde faydalanılacaktır.

 
Uygulama imkanları

Öğrencilerimiz gerek meslek yüksekokulu bilgisayar laboratuarlarını, gerekse üniversite bünyesindeki teknolojik imkanları bağlı bulundukları program koordinatörlüğünde kullanma imkanına sahiptir. Ayrıca kişisel bilgisayarlarını da birer uygulama ortamı olarak kullanma imkanına sahip olduklarından, ilgili dersler kapsamında verilecek uygulama projelerini ev ya da ofis rahatlığında uygulama imkanına sahiptirler. Yarıyıl sonunda %30 oranında yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıca laboratuar ve/veya uygulama gerektiren dersler için ödevler de verilebilecektir.

 
Ders süreci

Ders içerikleri, öğretim elemanları tarafından genellikle word belgesi olarak içerik geliştirme grubuna teslim edilmekte ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda içerik HTML formatına dönüştürülmekte ve hazırlanan senaryo doğrultusunda animasyonlar hazırlanmaktadır. Hazırlanan dokümanlara öğrenciler web ortamından ulaşabilmekte ve dersleri takip edebilmektedirler. Uzaktan öğretim teknolojileri, ses veya görüntüye dayalı optik ve basılı malzemenin öğrencilere ulaştırılması ya da etkileşimsiz olarak sunulmasıdır. Ayrıca öğretim de başarının artması için sınırlı ya da tam etkileşimli ders sunumları yapılmaktadır. Kullanılan ders sunum kategorileri şunlardır: - Senkron - Asenkron - Etkileşimsiz sunum Senkron Sunum Senkron sunumlu uzaktan öğretim, sunucu taraftaki öğretim elemanı ile istemci taraftaki öğrencilerin eşzamanlı olarak (canlı bağlantı yoluyla) ders etkileşimi içinde oldukları uygulamalar bütünüdür. Bunun da en yaygın uygulaması video konferans yöntemidir. Asenkron Sunum En güncel asenkron sunum yöntemi web tabanlı olanıdır. Web tabanlı asenkron derslerde ders malzemesi büyük ölçüde web üzerinden sunulur. Ders, öğrenci destek hizmetleri, iletişim, etkileşim ve ölçme - değerlendirme aktiviteleri de genellikle web üzerinden gerçekleştirilir. Etkileşimsiz Sunum Burada ders içeriği tek yönlü olarak öğrenciye sunulmaktadır. CD-ROM, DVD-ROM, basılı materyaller ile öğretim faaliyeti gerçekleştirilir.
 

Değerlendirme

Uzaktan Öğretimde, ara sınavların ve yıl sonu sınavlarının, yapılış şekli ve tarihi yüksekokul müdürlükleri veya fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Ders izleme ve değerlendirme esasları, öğrencilerin ödev, tartışma, ders içeriği izleme, sohbet saatlerine katılımları öğrenci değerlendirme süreçleri kapsamında sorumlu öğretim elemanları tarafından kolayca takip edilebilmektedir. Mutlak öğrenme ve değerlendirme modeli uygulanacaktır. Öğrencinin derslerden geçmesi için ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.