İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri
Karabük Üniversitesi İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KISGEK)
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri