YENİ DUYURU: Uzaktan Öğretim Programlarında Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine
30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 29.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan “uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer almaması ” kararının iptal edilerek uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan öğretim ibaresinin yer almasına karar verilmiştir. 

Uzaktan öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimizin dikkatine sunulur.