Uzaktan Öğretim Programlarında Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine..
30.03.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; 29.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan “uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan eğitim ibaresinin yer almaması ” kararının iptal edilerek uzaktan öğretim programlarında düzenlenecek diplomalarda uzaktan öğretim ibaresinin yer almasına karar verilmiştir.

Bu karara göre merkezimiz aracılığıyla öğretim veren programlarda kayıtlı öğrencilerin durumu konusunda Yükseköğretim Kurulu’ndan görüş istenmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından görüş bildirildiğinde web sayfamız aracılığıyla duyurulacaktır.