2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarılı Arasınav, Genel ve Bütünleme sınavları Hakkında
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarılı Arasınav, Genel ve Bütünleme sınavları tarihleri Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 22. Maddesi

(MADDE 25 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavı olmak üzere altı çeşittir. Sınavlar yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü, ödev veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav programı bölümlerin önerisi üzerine dekanlık veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince uygun görülen tarihlerde ve sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim web sayfalarında ve panolarında ilan edilmek suretiyle uygulanır.)

gereği bağlı bulunduğunuz Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarında ilan edilecektir.

Öğrencilerimize duyurulur..