Canlı Dersler

2021-2022 bahar dönemi canlı derslere erişim oys.karabuk.edu.tr üzerinden olacaktır.

OYS Kullanıcı Adı: öğrencino@ogrenci.karabuk.edu.tr

OYS Şifresi: TCİlk5HaneKbu*