• Bölümün geleceği, iş imkanları, avantajları
 • Çocuk gelişimi programının temel amacı, okul öncesi eğitimi ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, çocukların hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal(kukla, kavram oyuncakları ve konu kartları) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi beceriye sahip Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmen asistanları yetiştirmektir.

  Çocuk Gelişimi  Uzaktan Eğitim Programının açılmasıyla;

  1. Bölgemiz ve ülkemizde Çocuk Gelişimi alanında kalifiye işgücünün artırılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
  2. Bu program sayesinde bölgemiz ve ülkemizin çeşitli yerlerinden bu programı tercih edecek öğrencilere önlisans eğitimi uzaktan verilerek onlara Çocuk Gelişimi alanında uzmanlık kazandırılması hedeflenmektedir.
  3. Ayrıca bu programın açılması ile bölgesinde ve çevresinde bilgiye ulaşmada sıkıntı çeken ve istekli öğrencilere yüksek öğrenim imkanı ve fırsat eşitliği sağlanacaktır.

  Çocuk Gelişimi Programı Önlisans Programını tamamlamış öğrencilerin aşağıda belirtilmiş konularda yeterlilik düzeylerinin artması beklenmektedir;

  Normal gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tüm gelişim özelliklerini (bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, psikomotor, özbakım) bilir.
  Çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimne uygun etkinlik hazırlar;
  Çocuklara olumlu kişilik kazandırmak ve onları hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve çocuğun kişilik özelliklerini dikkate alarak uygulama yapar.
  Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda ilk yardım uygulayabilir
  Gelişimle ilgili temel kavramları bilir ve Fiziksel Zihinsel İşitme, Görme engellilerin Dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan çocukların Hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar.
  Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak ve bakımını yapar.
  İnsan ilişkilerini sürdürmede iletişim tekniklerini doğru kullanır.
  Serbest zaman, Türkçe dil, oyun, müzik, drama, fen matematik etkinliklerini planlar ve uygular Toplum, aile ve çocuk ilikisini tanır, aile katılımı etkinliklerini gerçekleştirir.
  Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olurlar.
  Çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
  Alanı ile ilgili etkinliklere katılarak, teknolojik gelişmeleri izler, bilgi, deneyim ve uygulama becerilerine sahip olur.

  Mezunların İstihdam Olanakları:

  Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında ders karşılığı ücretli öğretmen, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
 • Derslerin genel ağırlıkları, öğrencilerin eğitimini alacağı alanlar
 • Uygulama imkanları
 • Staj uygulamaları
 • Ders süreci
 • Dikey ve yatay geçiş imkanları
 • İletişim