• Genel Bilgiler
  • Matematik tarihte toplumları yönetenlerin tarım, askerlik ve vergi gibi temel ihtiyaçlarına cevap vermek için ön plana geçmiş, bilgi birikimi arttıkça yeni bilim dallarına hayat vererek gelişmesini sürdürerek gelmiş, çağdaş teknolojinin ve bilimin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Bugün matematiği yoğun olarak kullanan diğer bilim dallarını saymazsak yalnız matematik başlığı altında yüze yakın ana konu ve yüzlerce alt konu vardır. Matematik, her yıl yüz bin civarında teoremin yayınlandığı, yüzlerce bilimsel toplantının düzenlendiği son derece aktif bir daldır.

    Bu gerçeklikten yola çıkarak Karabük Üniversitesi Matematik Bölümü nün amacı, ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkıda bulunmaktır. Bölümde uygulanan eğitim programı ile veri toplamasını bilen, bilgileri ayırma, inceleme, karşılaştırma, sorgulama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştiren, kısaca analitik düşünebilen ve bilgi üretmesini bilen insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

    Program mezunları, pedagojik formasyon eğitimi aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı

    resmi ve özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı dershanelerde öğretmen; üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev alabilecekleri gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda da, özellikle bilgi işlem merkezlerinde/bölümlerinde çalışabilmektedirler.

  • Derslerin İşlenişi
  • İletişim